大发彩票

Chính phủ và liên hợp quốc hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến …Tập trung vào việc sử dụng al trong quân đội

  
LIVE      

大发彩票

Chính phủ và liên hợp quốc hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến …Tập trung vào việc sử dụng al trong quân đội

Kết thúc an xi ủy viên = 4, an xi ủy viên = để nghiên cứu việc sử dụng trong quân đội được coi là trục chính của cải cách công nghiệp trong tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) cần phải xem xét một loạt các điểm tranh luận, và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế thích hợp, chính phủ hàn quốc và liên hợp quốc đã tổ chức một cuộc họp.

Bộ ngoại giao và phòng kiểm soát vũ khí liên hợp quốc (UNODA) đã tổ chức một cuộc họp với chủ đề "quản lý al trong quân đội" tại văn phòng liên hợp quốc tại thụy sĩ vào ngày 4 (giờ địa phương).

Cuộc họp hai ngày này là lần thứ 22 của cuộc họp thường xuyên về giải trừ và không phổ biến giữa chính phủ hàn quốc và phòng kiểm soát vũ khí liên hợp quốc.

Hội nghị hàn quốc về giải trừ và không phổ biến bắt đầu vào năm 2001 để kỷ niệm 10 năm tham gia liên hợp quốc của hàn quốc với mục đích khám phá những giải pháp tiến bộ trong lĩnh vực giải trừ và không phổ biến. Mỗi năm một cuộc họp được tổ chức với chủ đề vụ án chưa được giải quyết, và việc sử dụng al cho quân đội đã trở thành chủ đề.

Đại sứ an ninh quốc tế và phụ tá đặc biệt của bộ ngoại giao, ông lee dong-lee, phó tổng thư ký liên hợp quốc hoa kỳ và đại diện cấp cao về giải trừ quân bị, ông nakamitzz và các nhân vật chính phủ hàn quốc và các cơ quan quốc tế, các học giả, ngành công nghiệp đã tham dự cuộc họp ngày hôm đó.

Đại sứ lee và đại biểu cao cấp của nakamitz đã nhấn mạnh vào ngày hôm đó sự hoạt động trách nhiệm của al và sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, và yêu cầu cộng đồng thế giới tiếp tục chú ý. Đại sứ lee cũng hy vọng sẽ có một cuộc trao đổi ý kiến sâu sắc trước "cuộc họp cấp cao thứ hai về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quân đội" ở Seoul năm tới.

Cuộc họp ngày hôm đó đã thảo luận về lợi ích và nguy hiểm của việc sử dụng dịch cúm gia cầm trong lĩnh vực quân sự, sự hợp nhất của dịch cúm gia cầm trong quá trình đưa ra quyết định quân sự, sự kết hợp của hệ thống vũ khí và dịch cúm gia cầm, các vấn đề pháp lý và đạo đức về dịch cúm gia cầm sẽ được sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Vào ngày 5, các cuộc họp quốc tế và các cuộc thảo luận trong khu vực dân sự về di chuyển của al, các biện pháp tiếp cận khu vực liên quan đến hoạt động quân sự của al và các chủ đề khác sẽ được thảo luận.

Eve I ¿ A “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c ª  e ¥² e ¨ ˆ a Š ƒ æ — © e  ž c ˜ a ¯ "eve † a ¥c „ ¡ E ¦ – e ¦ a ‘ Š

A € € a € € œ a – I phần tư š eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ƒ ¨ e š Š 1 æ — ¥a °  e Ž – æ  ± e € ¶ e, ¯ æ ’ ’ a † o e ƒ ¨ a ˆ † a œ ° a  € a º ¤e € š a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š a € Š c ´  c ´ „ æ ™ ‚ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ba phần Ž a ª ’ 11 æ œ ˆ 30 æ — ¥æ Š e œ city ² I phần tư Œ æ ¹ æ “ š c  ² a ba phần — c š „ a ¸ € eve c ³ a ˆ — æ – ‡ eve a ¶ a €  e ƒ µ eve a ¶ a ’ Œ æ Ž ¡ E ¨ ª a ¿ ¡ Eve æ  ¯ I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ¹ e  ¢a ¸ € a ¹ ´ a ¤š a ‰  a ° ± a ba phần — a ˆ ° a ¸ € eve a ½ æ œ ‰ e — œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ c ª  e ¥² e ¨ ˆ a Š ƒ I phần tư Œ a ½ † eve a ¥e ‰ ² a ˆ — eve e  æ – ¹ a ’ Œ æ ƒ … a ± a ® ˜ a “ ¡ E ª  c ‚ º e © ² e ¨ ˆ a Š ƒ a ¸  a ˆ ‡ a ¯ ¦ e š › I phần tư Œ a € Œ a ¯ ¦ æ – ½ e µ, a ba phần † a ¤ª a › ° e › điều torah a º † a €  a € ‚ a °  æ – phần tư e © ² c ˆ † æ – ™ I phần tư Œ eve a ¥eve e  æ – ¹ a ’ Œ eve a ¥a œ ‹ a ® ¶ a ® ‰ a … ¨ a ± € æ ‹ ’ c µ • c ½ ® E © • a € ‚

A € € a € € a ± e  “ c ¨ ± I phần tư Œ æ œ ‰ e — œ æ – ‡ eve a ¶ e ¢được a city leibovitz ¥e ‰ ² a ˆ — æ ” ¿ A º œ a ‘ ½ a   c ‚ º a € Œ e € ¶ a ˆ © a “ ¥c ‰ † a €  I phần tư Œ e € ™ eve a ½ c ´ „ 40e  c š „ æ – ‡ eve a ¶ æ ² ’ æ œ ‰ c µ ¦ a ‡ º e ¥² æ “ Š a  ¯ e ƒ ½ c ™ phần tư c ” Ÿ c š „ æ ™ ‚ e – “ I phần tư Œ a ½ † e €  a ¸ € æ ¦ ‚ e ¿ ° a º † æ ½ › a œ ¨ e ¥² æ “ Š c š „ a … o e được ” city e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € a € Š c ´  æ ™ ‚ a € ‹ c ¨ ± I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ eve a ¥a € Œ e © š a º º c š „ c ² ba phần c ¢º æ € "e  µ a ba phần ª a º † e € ™ a ¸ € e ¨ ˆ a Š ƒ a €  a € ‚ e € ™ eve a ½ æ – ‡ eve a ¶ a ¸ æ   a ˆ ° c š „ e ¨ ˆ a Š ƒ a Œ … æ ‹ ¬ a œ ¨ e ¥² æ “ Š e – ‹ a "‹ æ ™ ‚ e € ² e ¡ Œ a ¯ † e › † c š „ c  c ® a city ½ ˆ æ eve ” æ “ Š I phần tư Œ c ” ¨ c „ ¡ A º º æ © Ÿ æ ‘ æ "¯ € e ‚ Š a ¢ƒ æ ² ¿ C, š c š „ æ ”  a ƒ  e a ’ Œ e ‡ ª a ‹ • æ © Ÿ æ  "I phần tư Œ æ"  æ ‰ ‹ a ¹ ˜ a   eve æ ‘ c ¿ ” a ‚ ˜ a €  e ¨ Ž æ ‘ © æ ‰ ˜ eve e Š æ ˆ – æ ¥e ¡ Eve Œ e € ² a … ¥a ¥e ‰ ² a ˆ — a ” € a ” € e € Œ e € ™ a ¸ € a ˆ ‡ e ƒ ½ a œ ¨ 10 æ œ ˆ 7 æ — ¥c š „ e ¥² æ “ Š a ¸ c ™ phần tư c ” Ÿ a € ‚

A € € a € € a eve Ž a ¹ ´ a ¸ € eve a ½ eve e  a º ‹ e © • a phần tư ° e ¡ Eve ¯ c ¤º I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — e ª  c ‚ º a ¸ Š e ¿ ° e ¨ ˆ a Š ƒ a ba phần — a ˆ ° a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ æ ‰ ¹ a ‡ † e ‚ „ c ‚ º æ ™ ‚ e  Ž æ — © a € ‚ eve a Š a ¹ 7 ´ æ œ ˆ I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ ƒ … a ± e ƒ ¨ e – € a ¸ € a   a ˆ † æ ž  a ¸ city c ™ phần tư a ‡ º e ¦ a ‘ Š I phần tư Œ c ¨ ± a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a, ² c ¶ “ e € ² e ¡ Œ a º † a ¸ € æ ¬ ¡ e ˆ ‡ e © ² e ¨ ˆ a Š ƒ e ¡ ž a phần tư một phần c š „ e ¨ “ c o ´ æ phần tư ” c ¿ ’ I phần tư Œ e € ™ æ ˜ ¯ a ¸ € a € ‹ a € Œ æ — ¨ a œ ¨ c ™ phần tư a ‹ • æ ˆ ° c ˆ c š „ e ¨ ˆ a Š ƒ a €  I phần tư Œ a ½ † a ¸ € a   a ¯ © e – ± e © ² e © • a phần tư ° c š „ eve e  a ® ˜ a °  æ ¤a ¸  eve a ¥c ‚ º c „ ¶ a € ‚

A € € a € € æ “ š æ ‚ ‰ I phần tư Œ e € ™ eve a ½ eve a điều torah e ™ Ÿ c ‚ º a € Œ e € ¶ a ˆ © a “ ¥c ‰ † a €  c š „ æ – ‡ eve a ¶ a œ ¨ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — eve e  æ – ¹ a ’ Œ æ ƒ … a ± e ƒ ¨ e – € e ˜ a ° Ž a ± ¤eve a ¸ a điều torah c ‚ º æ µ  a ‚ ³ I phần tư Œ a ½ † a ° š a ¸  æ ¸ … æ ¥š eve a ¥c ¸ ½ c  † a … a ¡. ” a ° phần tư a º ž e ƒ ¡ Eve æ ˆ – a … ¶ a – æ ” ¿ A º œ e được ˜ a city ± ¤æ ˜ ¯ a  ¦ c œ ‹ a ˆ ° a º † e © ² æ – ‡ eve a ¶ a € ‚

Chỉ có người nghèo mới bị xóa thuế pháp lý 30 năm
大发彩票 Sơ đồ trang web

1234