大发彩票

Việc thi hành hiệp định ngừng bắn ở gaza

  
LIVE      

大发彩票

Việc thi hành hiệp định ngừng bắn ở gaza

Thả con tin ra

• trong 4 ngày ngừng bắn bắt đầu ngày 24, hamas đã thả 69 con tin và Israel đã thả 150 người Palestine. Israel thả lô thứ 5, 30 người Palestine vào ngày 28, và hamas thả 12 người bị bắt.

Các bên thực hiện

• nguồn tin cho biết ngày 29 rằng hamas sẵn sàng kéo dài thêm 4 ngày nữa để đình chiến và giải phóng nhiều con tin hơn để đổi lấy việc thả tự do cho những người Palestine bị bắt giữ.

• giám đốc cia burns và người đứng đầu cục tình báo mossad Israel, banja, đã thảo luận với chính quyền Qatar về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và giải phóng nhiều con tin hơn. Burns muốn hòa giải Israel và hamas mở rộng việc thay thế cho nam giới và quân đội, đồng thời tìm cách kéo dài việc ngừng bắn và thả tự do cho công dân mỹ bị giam giữ, số mà các quan chức mỹ ước tính là 8-9.

Tương lai hướng

• sự phân tích cho thấy việc ngừng bắn không thể kéo dài mãi được. Phía Israel đe dọa sẽ tiếp tục tấn công sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn.

• là người trung gian chính trong cuộc xung đột israel-palestine, Qatar muốn đạt được một ngừng bắn bền vững và cuối cùng kết thúc vòng xung đột này.

Eve I ¿ E ‹ ± a œ ‹ e ¿ ‘ æ œ Ÿ æ ” ¶ c, Š c eve "æ ° ‘ æ ” ¿ C –

A € € a € € a € ¢e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º 4 œ æ — ¥a … ¬ a ¸ ƒ a € Œ æ œ € a š ´ a Ž ² æ Ž ª æ – ½ a €  I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ c ¦  æ ¢æ µ, a ¤– e † Carey barber e a city º º a “ ¡ a ° ‡ a ® ¶ a ± ¬ a ¸ ¶ a ˆ ° e ‹ ± a œ ‹ I phần tư › a ° ‡ c ” ³ e được ‹ city æ Š € e ¡ Carey barber “ a ¥a º º c ° ½ e ‰ æ ‰ € e œ € c š „ æ œ € a ½ Ž e – ª e ‡ ‘ a ba phần ž 2,62 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š a ¸ Š e ª ¿ e ‡ ³ 3,87 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ e ¡ ž c ” Ÿ a ’ Œ e o c  † e ¡ Œ æ ¥e ™ ¤a ¤– I phần tư ‰ I phần tư › a ° ‡ c ” ³ e được ‹ a city ® ¶ a º c ° ½ e ‰ æ ‰ € e œ € c š „ æ œ € a ½ Ž e – ª e ‡ ‘ a ba phần ž 1.86 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š a ¸ Š e ª ¿ e ‡ ³ 3,87 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư › c eve "æ ° ‘ æ ” ¯ eve a ˜ c š „ e † city c ™ ‚ a ¿  a  ¥e ™ „ a Š e eve ² a ¸ Š a  ‡ 66% e ‡ ³ æ ¯  a ¹ ´ 1035e ‹ ± e Ž Š I phần tư › e ‡  æ – ° a ¯ © æ Ÿ ¥a € Œ a º º æ ‰ ‹ c Ÿ c phần tư º e Carey barber  æ ¥æ ¸ … a – ® a €  I phần tư › a Š A, một phần a ¯ © æ Ÿ ¥c • ¢æ ¥c ” Ÿ c ° ½ e ‰ c ‰ a € ‚ e € ™ a º › æ Ž ª æ – ½ a ° ‡ æ – phần tư æ ˜ Ž a ¹ ´ æ ˜ ¥a điều torah c ” Ÿ æ • ˆ I phần tư Œ c › ® æ ¨ ™ æ ˜ ¯ a ° ‡ æ ¯  a ¹ ´ a  ˆ æ ³ • c eve "æ ° ‘ æ • ¸ e ‡  æ ¸ › a ° ‘ 30e  ¬ a º º a € ‚

A € € a € € a € ¢eve a Š a ¹ 7 ´ æ œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ a ® điều torah a ¸ ƒ a ° ‡ a ¤" a ¹ … a ¸ Š e ª ¿ C eve "æ ° ‘ c ° ½ e ‰ c ” ³ e được ‹ e eve ² a city € ‚ 8 æ œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ Ž ¨ a ‡ º æ ‰ € e ¬ ‚ a € Œ a „ ª a … ˆ c ° ½ e ‰ æ œ  a ‹ ™ a €  I phần tư Œ c ” ³ e được ‹ city e ‹ ± a œ ‹ a œ ‹ æ ° ‘ I phần tư ˆ æ µ, a ¤– I phần tư ‰ e o c … chữ" I phần tư ˆ BNOi phần tư ‰ e € … e ¡  a ¤– æ ” ¯ eve a ˜ 500e ‹ ± e Ž Š a  ¯ a œ ¨ 5a € ‹ a, ¥a ½ œ a ¤© a … "c Ÿ ¥e  “ c ” ³ e được ‹ city c µ  æ ž œ a € ‚

A € € a € € a ba phần † æ º  I phần tư š a ½ a  š c ¤ba phần a €  a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹

Thuốc giảm cân của đan mạch có thể làm giảm nguy cơ bệnh Tim mạch
大发彩票 Sơ đồ trang web

1234